Tawaran Tender Terbuka Kejuruteraan

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA - FTP 005-010 2021