Tawaran Tender Terbuka Kejuruteraan Wilayah Segamat

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN KERJA KEJURUTERAAN FTPSB WIL SEGAMAT