Tender Terbuka Pembinaan Jalan Pertanian Kahang Timur

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

 

 

 

 

Tender Jalan Pertanian Johor