Tawaran Tender Terbuka Kerja Kejuruteraan Wilayah Segamat Sesi 03 - 2020

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

 

 

 

 

Tender Kejuruteraan Segamat 03 2020