Tarawan Tender Terbuka Pembangunan Tanam Semula Getah ke Sawit

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

Tender Tanam Semula