Program Hash Run di FTPSB Soeharto

 

 

 

Program Hash Run ini bertempat di Ladang DTPSB Soeharto pada tarikh 28 Ogos 2019

Hash Run Soeharto

 

Hash Run Soeharto

 

 

 

Hash Run Soeharto

 

Hash Run Soeharto

 

Hash Run Soeharto

 

Hash Run Soeharto

 

Hash Run Soeharto

 

Hash Run Soeharto