Program Penerangan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Kepada Pekerja (Audit NSPO)

Tarikh          : 23hb Julai 2018

Rancangan  : FTPSB Krau 1

Penglibatan : (1) Ketua Bahagian RSPO Ibu Pejabat - En Mohd Shahremy Bin Abd Rahim
                       (2) Ketua Unit Tenaga Kerja FTPSB Wilayah Mempaga–En Kusaierie Abd Razak
                       (3) Penyelia FTPSB Krau 1 – En Airyenizam Bin Rodzi
                       (4) Semua Pekerja Ladang (TKA)

Objektif       : Program ini diadakan bagi memberi penerangan dan kefahaman 
                      berkenaan perjanjian kontrak pekerjaan di antara Syarikat dan pekerja TKIN. 
                      Program ini juga adalah bagi melayakan pihak projek mendapat  
                      mengiktirafan Sijil NSPO.