Perhimpunan Bulanan Petugas Bersama Pengarah Besar FELDA pada 04 Jun 2018