Agen Pengurusan Kebun Peneroka

Pengurusan kebun sawit dan getah milik peneroka Felda

Pembekal Anak Sawit

Jualan runcit dan korporat untuk anak-anak sawit klon Yangambi

Pembangunan Perniagaan Baru

Perniagaan berkaitan perladangan kelapa sawit dan bekalan input pertanian

Khidmat Pelanggan

Berperanan dalam menguruskan hal ehwal Peneroka termasuk menjalankan kempen penyertaan semula PenerokaFelda Technoplant Sdn Bhd

Kami yakin dan percaya bahawa kami boleh menghasilkan bahan tanaman yang berkualiti premium dari Felda (Felda Yangambi) dan memastikan pulangan yang lebih tinggi kepada pelanggan dari segi hasil dan Kadar Ekstrak Minyak (OER). Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, kami telah menghasilkan anak benih berkualiti tinggi dengan penggunaan teknologi terkini dan Amalan Pertanian Baik (GAP) di tapak semaian Technoplant. Semua tapak semaian kami adalah berlesen dan disahkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) di mana lokasi tapak semaian terdapat di seluruh Semenanjung Malaysia.

Maklumat Lanjut

Info Terkini

February 23

Tawaran Tender Terbuka Wilayah Jengka Bil 1/2021

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

Maklumat Lanjut

February 19

Tawaran Tender Terbuka Kejuruteraan Wilayah Raja Alias

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

Maklumat Lanjut

February 18

Tawaran Tender Terbuka Pembangunan Tanam Semula Getah ke Sawit Batch 1

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

Maklumat Lanjut

February 16

Tawaran Tender Terbuka Kerja Kerja Kejuruteraan Wilayah Trolak Batch 2

Tawaran tender ini dibuka kepada mana pembida berkelayakan seperti berikut:

Maklumat Lanjut